EDICIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

En l'edició del 2018 es varen presentar un total de 270 propostes, les quals, un cop validades tècnicament es varen classificar de la següent manera:

  • Propostes descartades, són aqueslles que no seguien els criteris dels pressupostos participatius (ser una inversió, de competència municipal, valorable econòmicament i viable, que respecti el marc jurídic i legal existent, que no suposi la contractació de personal, que no superi els 150.000€ ... )

    Descarrega

  • Propostes ja previstes, són aquelles propostes que no segueixen el procés del pressupost participatiu degut a que ja han estat realitzades o estan previstes per l’Ajuntament de que es portin a terme.

    Descarrega

  • Propostes vàlides, són aquelles que complint els requisits del pressupost participatiu, segueixen el procés.

    Descarrega

El dia 29 de maig es va dur a terme la jornada participativa per a escollir les propostes que varen passar a la fase final de votació. El resultat del taller participatiu el podeu consultar en aquest document.

I el resultat de les votacion del 2018 va ser el següent: