QUIN TIPUS DE PROPOSTES ES PODEN PRESENTAR

Pots fer qualsevol proposta en matèria d'inversió que consideris necessària pel municipi. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir, i que és perdurable en el temps. Per exemple; la creació o renovació d'equipaments municipals, l'adquisició de mobiliari i béns materials, la millora d'espais públics (carresr, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram), etc.

 

Quines condicions han de tenir les propostes?

 • Que sigui considerada una inversió d'interès públic, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable en el temps.
 • Que sigui competència municipal.
 • Que doni resposta a una necessitat concreta.
 • Que sigui valorable econòmicament i viable.
 • Que sigui realitzable tècnicament.
 • Que respecti el marc jurídic i legal existent.
 • Que no contradigui els plans aprovats.
 • Que no suposi un cost suplementari de manteniment, més enllà del ja ordinari que l'ajuntament realitza de manera habitual.
 • Que no suposi la contractació de nou personal.
 • Que la proposta no superi els 150.000 euros.
 • Que no sigui subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius, ni tampoc estudis, anàlisis o redaccions de plans estratègics o sectorials.

 

Exemples generals

 • La renovació, millora o creació d'un equipament.
 • La millora d'un espai públic.
 • L'adquisició i instal·lació de mobiliari urbà.
 • L'adquisició i instal·lació de tecnologies d'ús públic (eficiència energètica i cura del medi ambient, material informàtic per als equipaments, connectivitat i informació, etc.).

 

Clica aquí per obtenir més informació, detall i exemples sobre què és una inversió municipal a partir de propostes presentades en l'edició anterior.

 

NO és inversió:

 • La construcció d'instituts i escoles públiques (competència de la Generalitat).
 • La construcció de centres de salut (competència de la Generalitat).
 • Les infraestructures de carreteres i de ferrocaril.
 • Les propostes d'inversió sobre terrenys o solars no municipals.
 • Les despeses de contractació de personal.
 • El manteniment i consevació d'edificis, vehicles, mobiliari.
 • La contractació d'empreses o autònoms per a la realització de treballs i serveis.
 • El lloguer d'edificis, vehicles, mobiliari, maquinària.
 • Els subministraments: vestuari, combustibles, energia elèctrica, gas, aliments.
 • Les subvencions i ajudes a famílies, institucions sense ànim de lucre, fundacions, empreses privades.
 • La concessió de beques, premis, assistència benèfica o assistencial.
 • Les comissaries.
 • El servei de neteja.
 • La contractació de personal per a la neteja.
 • El manteniment, conservació o neteja d'edificis i parcs.
 • L'ampliació de l'horari del servei d'autobusos o la modificació de rutes.