PREGUNTES FREQÜENTS

1.- Quin tipus de propostes es poden fer en els pressupostos participatius?

Es pot fer qualsevol proposta en matèria d'inversió que consideris necessària pel municipi. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir, i que és perdurable en el temps. Per exemple; la creació o renovació d'equipaments municipals, l'adquisició de mobiliari i béns materials, la millora d'espais públics (carrers, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram), etc.

Exemples generals

 • La renovació, millora o creació d’un equipament
 • La millora d’un espai públic
 • L'adquisició i instal·lació de mobiliari urbà
 • L'adquisició i instal·lació de tecnologies d'ús públic (eficiència energètica i cura del medi ambient, material informàtic per als equipaments, connectivitat i informació, etc.).

NO és inversió

 • La construcció d'instituts i escoles públiques (competència de la Generalitat).
 • La construcció de centres de salut (competència de la Generalitat).
 • Les infraestructures de carreteres i de ferrocarril.
 • Les propostes d'inversió sobre terrenys o solars no municipals.
 • Les despeses de contractació de personal.
 • El manteniment i conservació d'edifici, vehicles, mobiliari.
 • La contractació d'empreses o autònoms per a la realització de treballs i serveis.
 • El lloguers d’edificis, vehicles, mobiliari, maquinària.
 • Els subministraments: vestuari, combustibles, energia elèctrica, gas, aliments.
 • Les subvenciones i ajudes a famílies, institucions sense ànim de lucre, fundacions, empreses privades.
 • La concessió de beques, premis, assistència benèfica o assistencial.
 • Les comissaries.
 • El servei de neteja.
 • La contractació de personal per a la neteja.
 • El manteniment, conservació o neteja d’edificis i parcs.
 • L'ampliació de l'horari del servei d'autobusos o la modificació de rutes.

 

 

2.- Qui pot fer una proposta?

Totes les persones vinculades al municipi poden presentar propostes individualment, en grup o com entitat.

 

 

3.- Quines condicions han de tenir les propostes?

 • Que sigui considerada una inversió d'interès públic, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable en el temps
 • Que sigui competència municipal
 • Que doni resposta a una necessitat concreta
 • Que sigui valorable econòmicament i viable
 • Que sigui realitzable tècnicament
 • Que respecti el marc jurídic i legal existent
 • Que no contradigui els plans aprovats
 • Que no suposi un cost suplementari de manteniment, més enllà del ja ordinari que l'ajuntament realitza de manera habitual
 • Que no suposi la contractació de nou personal
 • Que la proposta no superi els 150.000 euros
 • Que no siguin subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius, ni tampoc estudis, anàlisis o redaccions de plans estratègics o sectorials

 

 

4.- Qui pot votar i quines dades es necessiten per a fer-ho?

A l'edició del 2019 podran votar totes les persones empadronades al municipi abans del 30 de juny i amb els 14 anys complerts. Només necessitaran el número DNI, o de la targeta de residència o el passaport i indicar la seva data de naixament. Cada persona tant sols pot votar un vegada, ja sigui en butlleta física o online.

 

 

5.- Quantes propostes es poden votar?

Es poden votar 3 de les propostes finalistes.

 

 

6.- Quines propostes es porten a terme?

Es porten a terme tantes propostes com es puguin realitzar amb el pressupost destinat, per order que quedin classificades a partir de les votacions.